Παρασκευή 17 Μαΐου 2013

Έναρξη του προγράμματος ISO 9001:2008 – Επιθεωρητής / Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (IRCA)

O Εκπαιδευτικός Όμιλος ΞΥΝΗ με την υποστήριξη της TUV HELLAS, ανακοινώνει την έναρξη του πιστοποιημένου προγράμματος ISO 9001:2008 – Επιθεωρητής / Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (IRCA). Η έναρξη του προγράμματος έχει προγραμματιστεί εντός Ιουνίου 2013.

Το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει ως στόχο, με απλό και κατανοητό τρόπο, να αναλύσει τη διαδικασία που αφορά στο ISO 9001 και να εκπαιδεύσει κατάλληλα τους ενδιαφερόμενους ώστε να αποκτήσουν τον τίτλο του Επιθεωρητή / Επικεφαλής Επιθεωρητή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008. Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση κατά τη διάρκεια της οποίας εξομοιώνεται η επιθεώρηση προς πιστοποίηση σε μία υποθετική εταιρεία. Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα μπορούν να σχεδιάζουν, αναπτύσσουν και εφαρμόζουν Συστήματα διαχείρισης Ποιότητας, να σχεδιάζουν και υλοποιούν Προγράμματα Βελτίωσης Ποιότητας και να επιθεωρούν Συστήματα διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008.

Η δομή και το περιεχόμενο του προγράμματος περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:

1. Το Πρότυπο ISO 9001: Το πρότυπο ISO 9001 και τα 8 Πρότυπα διαχείρισης Ποιότητας, Κατανόηση Απαιτήσεων ISO 9001, Πολιτική Ποιότητας, Στόχοι Ποιότητας και Σχεδιασμός Συστήματος.

2. Επιθεωρητές / Επικεφαλείς Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας – ISO 9001:2008: Επιθεώρηση ISO 9001, Απαιτήσεις Επιθεωρητών , Θέματα Προγράμματος Επιθεώρησης και Σχεδιασμού της Επιθεώρησης, Τεχνικές Επιθεώρησης, Εξέταση μη Συμμορφώσεων, Καταγραφή αναφοράς

3.Εξομοίωση επιθεώρησης

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 50 ώρες (1 μήνας). Η διδασκαλία γίνεται στην Ελληνική. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές /σπουδαστές και επαγγελματίες Μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, σε υπευθύνους Διαχείρισης Ποιότητας και Διοικητικό Προσωπικό των αντίστοιχων τμημάτων, σε Υποψηφίους Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ), σε Εσωτερικούς Επιθεωρητές ΣΔΠ, σε Συμβούλους που αναπτύσσουν ΣΔΠ, στο ευρύτερο κοινό για λόγους επαγγελματικής ανάπτυξης.

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος, μετά από εξετάσεις, θα αποκτήσουν Πιστοποίηση IRCA, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο τίτλο που ικανοποιεί τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για την εγγραφή στο διεθνές Μητρώο Πιστοποιημένων Επιθεωρητών IRCA. Ο Οργανισμός IRCA (International Register of Certified Auditors) θεωρείται ο πλέον γνωστός και αξιόπιστος Οργανισμός που λειτουργεί ως το παγκόσμιο μητρώο επιθεωρητών συστημάτων διαχείρισης.

Προσφέρονται προνομιακά δίδακτρα για φοιτητές και εργαζόμενους στον κλάδο. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Mediterranean College, Πατησίων 107 & Πελλήνης 8, Αθήνα, τηλ.: 210 8899600, www.medcollege.edu.gr, e-mail: info@medcollege.edu.gr
Enhanced by Zemanta

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...