Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2012

Έρχονται τον Νοέμβριο οι επιδοτήσεις για νέους και για δικτυώσεις

της Δήμητρας Καδδά

Τα δύο ειδικά καθεστώτα του επενδυτικού νόμου (επιχειρηματικότητα νέων και δικτυώσεις) σχεδιάζεται να προκηρυχθούν το τελευταίο 10ήμερο του Νοεμβρίου.
Επίσης, ολοκληρώνεται στο τέλος Οκτωβρίου η 2η προκήρυξη του 2012 για τα γενικά καθεστώτα του ίδιου νόμου. Και οι 3 δράσεις προγραμματίζεται να ξεκινήσουν ξανά, με τον νέο επενδυτικό νόμο, το 2013 χωρίς προθεσμίες υποβολής και με τους νέους όρους που έχουν ανακοινωθεί.

Σύμφωνα με στελέχη του αρμόδιου υφυπουργού Ανάπτυξη Νότη Μηταράκη, η αρμόδια διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων πρόκειται σύντομα να προχωρήσει στην προκήρυξη υποβολής προτάσεων στα πλαίσια της ενίσχυσης της νεανικής επιχειρηματικότητας. Υπολογίζεται ότι η προκήρυξη και η υποβολή των προτάσεων θα ξεκινήσουν εντός του τελευταίου δεκαημέρου του ερχόμενου μήνα (Νοέμβριος).Στην ίδια προκήρυξη, αναφέρουν οι ίδιες πηγές, θα δίνεται η δυνατότητα υποβολής επιχειρηματικών σχεδίων και για το έτερο ειδικό καθεστώς του Επενδυτικού νόμου περί Συνεργειών και Δικτυώσεων.

Όσον αφορά στην αξιολόγηση των προτάσεων του προηγούμενου κύκλου, αναμένεται η ολοκλήρωση του αναβαθμισμένου ηλεκτρονικού πληροφοριακού συστήματος προκειμένου να προχωρήσει με ταχείς ρυθμούς η σχετική διαδικασία.Τέλος, για τα γενικά καθεστώτα του επενδυτικού Νόμου η διαδικασία υποβολής των επενδυτικών σχεδίων θα λήξει στις 31 Οκτωβρίου χωρίς να προβλέπεται η παράταση της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με το νέο θεσμικό πλαίσιο που προωθεί προς ψήφιση το ΥΠΑΝ για τις ιδιωτικές επενδύσεις και το οποίο θα τεθεί σε ισχύ από τον Απρίλιο του 2013 θα δίδεται η δυνατότητα υποβολής επενδυτικών σχεδίων για ένταξη τους στον αναπτυξιακό Νόμο καθ΄όλη την διάρκεια του έτους.

To Invest In Greece δίδει πληροφορίες για τα προγράμματα που αναμένονται: Σχέδια Συνέργειας και Δικτύωσης (Clustering)

Αφορά: επιχειρηματικά σχήματα συνέργειας και δικτύωσης 10 τουλάχιστον επιχειρήσεων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και πέντε στην υπόλοιπη Ελλάδα, υπό μορφή κοινοπραξίας. Προβλέπει τη δυνατότητα παροχής κάθε είδους ενίσχυσης.

α. Φορολογική απαλλαγή. Απαλλαγή από 8 έως 10 χρόνια από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής συνιστά ισόποσο αφορολόγητο αποθεματικό.

β. Επιχορήγηση. Δωρεάν παροχή χρηματικού ποσού από το Δημόσιο για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

γ. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing). Κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση νέου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού δ. Ευνοϊκά δάνεια μέσω του ΕΤΕΑΝ. Χρηματοδότηση του ποσού που προβλέπεται να καλυφθεί με τραπεζικό δανεισμό με δάνεια χαμηλού κόστους, από τις τράπεζες που συνεργάζονται με το ΕΤΕΑΝ.

Νεανική Επιχειρηματικότητα

Αφορά: επιχειρήσεις νέων, 20 μέχρι 40 ετών. Προβλέπει: ενίσχυση για το σύνολο σχεδόν των δαπανών (και των λειτουργικών) για 5 χρόνια από την έναρξη λειτουργίας. Η συνολική ενίσχυση μπορεί να φτάσει μέχρι 1.000.000 ευρώ. Καλύπτει μέρος των λειτουργικών δαπανών της επιχείρησης (και δαπάνες leasing) σε βάθος πενταετίας, ώστε να στηρίξουμε τα πρώτα βήματα του νέου επιχειρηματία. Ενισχύει και δαπάνες που αφορούν στη σύσταση της επιχείρησης. Προσφέρει τη δυνατότητα χρηματοδότησης μέρους του επενδυτικού σχεδίου και από άλλα καθεστώτα του επενδυτικού νόμου, αλλά και προγράμματα του ΕΣΠΑ, π.χ. «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα».

Απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που είτε έχουν ιδρυθεί από 1-1-2011 και έπειτα, είτε δεν έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες ίδρυσής τους κατά το χρόνο κατάθεσης της επενδυτικής τους πρότασης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο επιχειρηματίας να είναι κάτω των 40 ετών για τις ατομικές επιχειρήσεις, ενώ για τις υπόλοιπες εταιρικές μορφές μπορεί να συμμετέχει πρόσωπο κάτω των 40 ετών με πάνω από 50% στο εταιρικό κεφάλαιο και να ασκεί αποκλειστικά τη διαχείριση της εταιρίας.

Tο ελάχιστο ύψος επένδυσης που απαιτείται είναι 150.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις και 100.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις. Δίδεται επιχορήγηση και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing). Ενισχύονται η ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης, όπως αμοιβές για νομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών που έχουν άμεση σχέση με τη δημιουργία της επιχείρησης, τόκοι εξωτερικής χρηματοδότησης με επιτόκιο που δεν υπερβαίνει το επιτόκιο αναφοράς, μίσθωση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής, ενέργεια, ύδρευση και θέρμανση, καθώς και διοικητικές επιβαρύνσεις και φόρους προς το Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως δημοτικά τέλη κ.α.

Επίσης καλύπτεται η μισθοδοσία βάσει συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας, όπου περιλαμβάνονται και οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής.

capital.gr

Σάββατο 27 Οκτωβρίου 2012

Diploma in WEB DESIGN & DEVELOPMENT

Από το FUTURE Business School
Έναρξη: 5 Νοεμβρίου 2012

Το Future Business School, πρωτοπόρο στην επαγγελματική εκπαίδευση ενηλίκων από το 2000, ανακοινώνει την έναρξη τμημάτων Νοεμβρίου 2012 για το πρόγραμμα Diploma in Web Design & Development.

Πρόκειται για ένα πρωτοπόρο  πρόγραμμα που εφοδιάζει τους σπουδαστές με όλες τις δεξιότητες που πρέπει να διαθέτει ο κατασκευαστής ιστοσελίδων του αύριο για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της αγοράς. Οι ενότητες του προγράμματος καλύπτουν τις εξής θεματικές:
 • FLASH
 • DREAMWEAVER
 • HTML
 • CSS
 • JAVASCRIPT
 • JOOMLA
 • E SHOP
 • PHP - My SQL
Υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης μεμονωμένων ενοτήτων.

Οι εισηγητές των επιμέρους  σεμιναρίων είναι καταξιωμένα στελέχη  της αγοράς, με εξειδικευμένες σπουδές  στο γνωστικό αντικείμενο που  διδάσκουν.
Τα σεμινάρια απευθύνονται σε:
 • Κατασκευαστές εταιρικών ιστοσελίδων 
 • Κατασκευαστές e-shop
 • Φοιτητές & Πτυχιούχους Πληροφορικής
 • Φοιτητές & Πτυχιούχους άλλων σχολών με ενδιαφέρον για την κατασκευή ιστοσελίδων
 • Στελέχη τμημάτων ΙΤ που επιθυμούν να επεκτείνουν τις γνώσεις τους για να αναβαθμίσουν άμεσα την καριέρα τους
 • Ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρηματίες που επιθυμούν να αποκτήσουν άμεσα εξειδικευμένες γνώσεις για να κατασκευάσουν / αναβαθμίσουν τον ιστότοπο της επιχείρησής τους
Με την εγγραφή τους, οι σπουδαστές μας απολαμβάνουν προνομίων  όπως
 • παροχή ηλεκτρονικών σημειώσεων,
 • προσωπικές συναντήσεις με τον κάθε σπουδαστή,
 • προσωπική συζήτηση για την συνολική πορεία του στο σεμινάριο
 • συμβουλές πάνω σε θέματα σύνταξης βιογραφικού και διαδικασίας συνέντευξης
 • Πιστοποιητικό παρακολούθησης
Τα προγράμματα επιδοτούνται από  το 0,45% του ΛΑΕΚ.

Τόπος διεξαγωγής
Αρκαδίας 16Α, Περιστέρι (πλησίον  μετρό Αγ. Αντωνίου)

Για πληροφορίες σχετικά  με την εγγραφή σας στο σεμινάριο  που επιθυμείτε, μπορείτε να επικοινωνείτε  με το 210 57 82 931 ή το info@futurebs.gr

Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2012

Παγκόσμια διάκριση για τρεις Ελληνίδες φοιτήτριες της Νομικής!

Μια σημαντική διάκριση κατάφεραν τρεις Ελληνίδες της Νομικής Σχολής του πανεπιστημίου Αθηνών, οι οποίες κέρδισαν το δεύτερο βραβείο παγκοσμίως στο… δικαστήριο του Διαστήματος!!!

Η Κατερίνα Πιτσόλη και η Στεφανία Βλάχου, φοιτήτριες στον τομέα των Διεθνών Σπουδών και η Μελίνα Στρούγγη που σπουδάζει στην Αγγλία, συνεργάστηκαν και πέτυχαν την σημαντική διάκριση στο άκρως πρωτοποριακό αντικείμενο του "Δικαίου του Διαστήματος" που πραγματεύθηκαν κατά τη διάρκεια εικονικής δίκης! 

Οπως ανακοίνωσε το Πανεπιστήμιο Αθηνών, τα τρία κορίτσια ήταν ήδη από τον περασμένο Απρίλιο πρωταθλήτριες Ευρώπης, ενώ τώρα υπό την επίβλεψη του λέκτορα του Ιδρύματος  Γ. Κυριακόπουλου, συμμετείχαν στα Παγκόσμια Τελικά του διαγωνισμού (Νάπολη, 2-4/10). 

Στον διαγωνισμό αυτό, στον οποίο και συμμετείχαν 54 χώρες, απέκλεισαν στα ημιτελικά την πρωταθλήτρια Αμερική, αγωνίσθηκαν στον τελικό κατά της πρωταθλήτριας Ασίας και κατέλαβαν τελικά τη δεύτερη θέση παγκοσμίως μετά την Ινδία.

Ο διαγωνισμός είχε δύο στάδια:
-Αρχικά σε περιφερειακό επίπεδο με στόχο την ανάδειξη ενός νικητή για κάθε μια από τις περιοχές Ασίας/Ειρηνικού, Αφρικής, Αμερικής και Ευρώπης
-Στη συνέχεια σε παγκόσμιο επίπεδο, μεταξύ των τεσσάρων περιφερειακών νικητών- εκπροσώπων των αντίστοιχων περιοχών.

Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2012

Αλλάζει ο Νόμος για τις μετεγγραφές των φοιτητών

Ικανοποίηση του Λ. Αυγενάκη για  την άμεση ανταπόκριση του  Υπουργού Παιδείας κ. Αρβανιτόπουλου
Μετά από επαναλαμβανόμενες Κοινοβουλευτικές Παρεμβάσεις του Βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, κ. Λευτέρη Αυγενάκη σε συνεργασία με τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο αλλά και με τεκμηριωμένα στοιχεία αλλάζει «ο Νόμος για τις μετεγγραφές των φοιτητών κατά την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση».
Ειδικότερα, με τις υπ.’ αριθμ Α.Π.: 1216/31-8-2012, 1447/7-9-2012 και 3273/22-10-2012 Κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις του και με τοποθετήσεις από το βήμα της Βουλής, ο Βουλευτής Ηρακλείου είχε θέσει το ζήτημα επικαιροποίησης του Νομοθετικού πλαισίου για τις μετεγγραφές των υποψηφίων, δεδομένης της δύσκολης, οικονομικής συγκυρίας, καθώς οι γονείς αδυνατούν να σπουδάζουν παιδιά σε διαφορετικές πόλεις.
Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος επίσημα πλέον δεσμεύτηκε για την επαναφορά ρύθμισης για μετεγγραφές αδερφών που σπουδάζουν σε διαφορετικά ΑΕΙ, όπως ίσχυε και παλιότερα.
 Η ρύθμιση αυτή αφορά:
1) Υποψηφίους που είναι πολύτεκνοι καθώς και υποψηφίους τέκνα πολυτέκνων. Δεν υπάρχει από φέτος εισοδηματικό όριο.
2) Υποψηφίους γονέων και τέκνων  πολυμελών οικογενειών με τρία  ζώντα τέκνα από νόμιμο γάμο  ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως  αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων άγαμων μητέρων με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα. Δεν υπάρχει το ηλικιακό όριο.
3) Υποψηφίους: α) με αδερφό ή  αδερφή του πρώτου κύκλου σπουδών,  εφόσον δεν είναι κάτοχος πτυχίου,  μεταπτυχιακού ή διδακτορικού  τίτλο, που φοιτά σε πανεπιστήμιο, ΤΕΙ, Ανώτατες εκκλησιαστικές  Ακαδημίες ή Ανώτατη Σχολή  Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής  Εκπαίδευσης, καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού σε διαφορετική πόλη από την κατοικία των γονέων τους, β) ορφανούς από τον έναν ή και από τους δύο γονείς ή τέκνα άγαμης μητέρας με ένα ή δύο μη αναγνωρισθέντα τέκνα, γ) με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων με ειδικές ανάγκες επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%, δ) τέκνα των θυμάτων της τρομοκρατίας, ε) πολύδυμα τέκνα εφόσον συμμετέχουν στις Πανελλαδικές το ίδιο έτος.
Με βάση την παραπάνω ρύθμιση, ο  κ. Αυγενάκης «εξέφρασε την ικανοποίησή του γιατί η σημερινή Κυβέρνηση δείχνει την ευαισθησία και ανακλαστικά που απαιτείται στα θέματα αυτά».

Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2012

Επανέρχεται η ρύθμιση για αδέλφια που σπουδάζουν σε διαφορετικές πόλεις

Τη ρύθμιση για τις μετεγγραφές αδελφών που σπουδάζουν σε διαφορετικά ΑΕΙ προανήγγειλε ότι θα επαναφέρει εντός της εβδομάδας ο υπουργός Παιδείας, Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος.

Έτσι, φοιτητές που είναι αδέλφια και σπουδάζουν σε διαφορετικές πόλεις θα μπορούν να μετεγγραφούν στην ίδια πόλη, προκειμένου να μην πληρώνουν οι οικογένειές τους τρία διαφορετικά σπίτια, σύμφωνα με Τα Νέα.

Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2012

Ψηφίζουν «δαγκωτό» Θεσσαλονίκη οι αλλοδαποί φοιτητές

«Θέλω όμως να παραμείνω ακόμη ένα χρόνο στην πόλη και να δουλέψω», τονίζει η τεταρτοετής φοιτήτρια Διεθνών Σχέσεων Τζουλιάνα Νίτσα
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΙΜΟΣ ΦΑΚΑΛΗΣ/aggelioforos.gr

 Ψήφο εμπιστοσύνης στην εκπαίδευση, δημόσια και ιδιωτική, στη Θεσσαλονίκη δίνουν ξένοι φοιτητές που την επέλεξαν για τις σπουδές τους. Η έντονη ζωή, οι χαμηλές τιμές, ο κοσμοπολίτικος αέρας της πόλης και το καλό επίπεδο σπουδών αποτελούν δέλεαρ γι' αυτούς.

«Το πλάνο έλεγε να πάω Αγγλία. Τα καλά λόγια όμως φίλων που σπούδασαν εδώ με έκαναν να αλλάξω γνώμη. Η Θεσσαλονίκη είναι μια βαλκανική πόλη, το κόστος ζωής πολύ πιο χαμηλό σε σχέση με τη Μ. Βρετανία, ενώ ενδείκνυται και για επιχειρηματικές συνεργασίες», εξηγεί στον «Α» ο 20χρονος Βούλγαρος φοιτητής Σέβιν Ρακαντζίεφ, που σπουδάζει Διοίκηση Επιχειρήσεων.

«Λατρεύω τη Θεσσαλονίκη και το πολυπολιτισμικό άρωμα που δημιουργεί η Μπιενάλε, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου και η Διεθνής Εκθεση Βιβλίου. Βέβαια, τα τελευταία 4 χρόνια έχει αλλάξει η ατμόσφαιρα στην κοινωνία λόγω της κρίσης. Θέλω όμως να παραμείνω ακόμη ένα χρόνο στην πόλη και να δουλέψω», τονίζει στον «Α» η τεταρτοετής φοιτήτρια Διεθνών Σχέσεων Τζουλιάνα Νίτσα από την ΠΓΔΜ.

«Αριστα παίρνει η φοιτητική ζωή της πόλης. Συνάντησα ανθρώπους ζεστούς, φιλόξενους, έτοιμους να με βοηθήσουν, ενώ και το πανεπιστήμιο δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τα αντίστοιχα αμερικάνικα», υπογραμμίζει από την πλευρά του ο Ελληνοαμερικανός φοιτητής Κρις Γώγος.

«Βιώνετε έντονα τη ζωή», παρατηρεί ο Ρουμάνος δευτεροετής φοιτητής Ψυχολογίας Βλαντ Ντέντιου. «Εμεινα έκπληκτος όταν πρωτοήρθα στη Θεσσαλονίκη. Ανθρωποι νέοι, μεγάλοι, ζευγάρια με τα παιδιά τους κυκλοφορούσαν χωρίς φόβο ακόμη και μετά τις 12 το βράδυ», είπε. Εντατικό διάβασμα, διάλειμμα στα καφέ της παραλίας, κρέπες στο Ναυαρίνο αλλά και βραδινές έξοδοι πού και πού σε κλαμπ γεμίζουν τις ανέμελες φοιτητικές μέρες του νεαρού Ρουμάνου στη Θεσσαλονίκη.

«Εμεινα έκπληκτος όταν πρωτοήρθα στη Θεσσαλονίκη. Ανθρωποι νέοι, μεγάλοι, ζευγάρια με τα παιδιά τους κυκλοφορούσαν χωρίς φόβο ακόμη και μετά τις 12 το βράδυ» είπε ο Ρουμάνος δευτεροετής φοιτητής Ψυχολογίας Βλαντ Ντέντιου
Γιατί έρχονται

Για τους Βαλκάνιους η νύμφη του Θερμαϊκού είναι γνώριμη, καθώς αρκετά συχνά κατηφορίζουν είτε για ψώνια είτε για διακοπές στη Χαλκιδική και τις ακτές της Πιερίας. Ταυτόχρονα, τα μειωμένα ή καθόλου δίδακτρα, η πιο φθηνή ζωή σε σχέση με την Αγγλία και την Αμερική, η συγγενής νοοτροπία των λαών, η δυνατότητα επαγγελματικών γνωριμιών σε συνδυασμό και με το υψηλό επίπεδο σπουδών συμπληρώνουν το παζλ, γέρνοντας την πλάστιγγα υπέρ της Θεσσαλονίκης. Αλλά και το καλό φαγητό, η ηλιοφάνεια, η έντονη νυχτερινή ζωή με τις πολλές επιλογές, η φιλοξενία, οι ανοιχτές παρέες στις οποίες ενσωματώνονται εύκολα «κερδίζουν» τους Βαλκάνιους και όχι μόνο, φοιτητές, που δείχνουν τα τελευταία χρόνια να προτιμούν την πόλη μας για σπουδές περισσότερο από ποτέ.

ΑΠΘ

Πανεπιστήμιο των πέντε ηπείρων θα μπορούσε να χαρακτηριστεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, φιλοξενώντας φοιτητές από το Τόγκο και το Σουδάν μέχρι τον Παναμά και την Ουρουγουάη. Περισσότεροι από 1.200 είναι οι αλλοδαποί προπτυχιακοί φοιτητές κάθε χρόνο, χωρίς να υπολογίζονται οι Κύπριοι, που επιλέγουν το ΑΠΘ για σπουδές κυρίως στην αρχαιολογία, την ιστορία, την φιλοσοφία, την ιατρική αλλά και τις πολυτεχνικές σχολές. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ιδρύματος, πέρσι φοίτησαν μεταξύ άλλων 164 Βούλγαροι, 132 Αλβανοί, 73 από την Παλαιστίνη, 51 από τη Νιγηρία, 57 από τη Συρία, 54 από τη Ρωσία, 40 από τη Σερβία, 32 από το Λίβανο και 29 από το Σουδάν. Αντίστοιχα, οι αλλοδαποί μεταπτυχιακοί φοιτητές ξεπέρασαν τους 100 το 2010, ενώ το 2011 έφτασαν τους 143. Σταθερά ανοδικά κινούνται και οι αλλοδαποί φοιτητές που εκπονούν διδακτορική διατριβή, ξεπερνώντας το 2011 τους 157 (130 το 2010). Ιδιαίτερα δημοφιλές είναι και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus, μέσω του οποίου εκατοντάδες σπουδαστές κυρίως από την Κεντρική Ευρώπη επισκέπτονται τουλάχιστον για ένα εξάμηνο το ΑΠΘ.

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Κατεξοχήν τμήμα που προτιμούν οι αλλοδαποί στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας αποδεικνύεται αυτό των Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών. Σ' αυτό φοιτούν μεταξύ άλλων 7 Βούλγαροι, 2 από τα Σκόπια, 4 από τη Γεωργία, 2 από τη Ρωσία και ένας από την Αρμενία. Συνολικά, περισσότεροι από 200 ξένοι φοιτητές παρακολουθούν τα προγράμματα σπουδών του ιδρύματος. Πενήντα τρεις Βούλγαροι κρατούν τη μερίδα του λέοντος, ακολουθούν έντεκα φοιτητές από τη Ρουμανία και δέκα φοιτητές από τη Ρωσία και τη Γεωργία.

Η Θεσσαλονίκη είναι μια βαλκανική πόλη, το κόστος ζωής πολύ πιο χαμηλό σε σχέση με τη Μ. Βρετανία», εξηγεί ο 20χρονος Βούλγαρος φοιτητής Σέβιν Ρακαντζίεφ
Διεθνές πανεπιστήμιο

«Δαγκωτό» Θεσσαλονίκη ψήφισαν πάνω από 35 αλλοδαποί φοιτητές, οι οποίοι παρακολούθησαν τα 6 μεταπτυχιακά προγράμματα που πρόσφερε το Δημόσιο Διεθνές Πανεπιστήμιο το 2011. Τη φετινή χρονιά προστέθηκαν 4 νέα μεταπτυχιακά προγράμματα ενώ οι φοιτητές διπλασιάστηκαν, αγγίζοντας τους 350. Από αυτούς το 20% περίπου είναι αλλοδαποί, προερχόμενοι από 19 χώρες (Αυστραλία, Εκουαδόρ, Νέα Ζηλανδία, Τουρκία κ.α.). Συνολικά από τη μέρα λειτουργίας του το ανώτατο ίδρυμα έχει υποδεχθεί φοιτητές από περισσότερες από 35 χώρες. Το πανεπιστήμιο έχει πάγια συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και μεγάλες εταιρίες του εξωτερικού, ενώ στόχος του την επόμενη πενταετία είναι η σύνθεση των τμημάτων να είναι 50% Ελληνες και 50% ξένοι φοιτητές.

Εμπόδια ελέω γραφειοκρατίας

Μεγάλη είναι η κίνηση και στα κολέγια τα οποία επίσης επιλέγουν ολοένα και περισσότεροι ξένοι φοιτητές τα τελευταία χρόνια.

Διακόσιοι περίπου αλλοδαποί θα σπουδάσουν φέτος στο ακαδημαϊκό τμήμα City College του πανεπιστημίου του Σέφιλντ στη Θεσσαλονίκη. Ψυχολογία, Πληροφορική και Οικονομικά έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση. Συνολικά, το 60% των φοιτητών είναι Έλληνες και το 40% είναι ξένοι. «Έχουμε το γάιδαρο και τον κοιτάμε στα μάτια» λέει με παράπονο η υπεύθυνη marketing του City College Ιωάννα Καπνοπούλου, αναφερόμενη στα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ξένοι σπουδαστές ελέω ελληνικής γραφειοκρατίας. «Οι φοιτητές μας, επιλέγουν συνειδητά την Ελλάδα για σπουδές. Την ώρα που τονώνουν με συνάλλαγμα την ελληνική οικονομία η ελληνική πολιτεία αντί να τους διευκολύνει τους δυσκολεύει», συμπληρώνει.

Πάνω από είκοσι φοιτητές από την Κίνα, τη Ρωσία και τις Αραβικές χώρες θα σπουδάσουν φέτος μεταξύ άλλων θέατρο, Διοίκηση Επιχειρήσεων και Ναυτιλιακά στο Μητροπολιτικό κολέγιο. Τα δίδακτρα στην Αγγλία έχουν ακριβύνει αρκετά τα τελευταία χρόνια γεγονός που καθιστά, απαγορευτικές τις σπουδές εκεί σημειώνει η υπεύθυνη του γραφείου Διεθνών Σχέσεων του Metropolitan College Γαρουφαλιά Ράμτσιου. Σύμφωνα με την ίδια υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με τη βίζα. «Πολλοί φοιτητές κάνουν αίτηση φέτος και λόγω προβλημάτων που ανακύπτουν με τη βίζα πολλές φορές χάνουν την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά και φοιτούν από την επόμενη χρονιά», τονίζει.

Πεντακόσιοι περίπου σπουδαστές φοιτούν στο ιδιωτικό Αμερικάνικο Κολλέγιο Θεσσαλονίκης ACT. Οι μισοί από αυτούς είναι ξένοι. Το 20% προέρχεται από τις ΗΠΑ ενώ ένα 30% από τις Βαλκανικές χώρες – Σερβία, Βουλγαρία, Αλβανία, FYROM – αλλά και Αυστρία, Γερμανία, Ρουμανία, Ουκρανία, Γεωργία, Σουηδία, Βραζιλία, Ισλανδία και Αρμενία. Η πλειοψηφία παρακολουθεί μεταξύ άλλων πτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στον τομέα των Οικονομικών και της διοίκησης επιχειρήσεων, των διεθνών σχέσεων και της Αγγλικής λογοτεχνίας.

H ζωή σην πόλη-Ποιότητα και διασκέδαση

Μόνο μετανιωμένος δεν φαίνεται ο Ελληνοαμερικανός Κρις Γώγος που άφησε πέρσι τους ουρανοξύστες της Νέας Υόρκης για τη Θεσσαλονίκη προκειμένου να παρακολουθήσει μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση επιχειρήσεων. «Τόσο η ποιότητα ζωής όσο και το επίπεδο των σπουδών είναι πολύ υψηλό. Ακριβώς όπως μου τα είχαν περιγράψει και οι γονείς μου». Δείχνει μαγεμένος από την νυχτερινή ζωή της Θεσσαλονίκης ενώ επιθυμεί να παραμείνει στη χώρα ψάχνοντας αργότερα για δουλειά σε τράπεζα.

«Πέρασα πολλά όμορφα καλοκαίρια στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. Αποφάσισα να έρθω αμέσως όταν κέρδισα την υποτροφία. Λατρεύω την πόλη και το πολυπολιτισμικό άρωμα που αποπνέει» τονίζει στον «Α» η 22χρονη Τζουλιάνα Νίτσα από την ΠΓΔΜ η οποία ολοκληρώνει φέτος στο ACT προπτυχιακές σπουδές στις Διεθνείς σχέσεις. Τακτικά πηγαίνει στα Κάστρα και χαζεύει τα πλοία, ενώ δηλώνει εκστασιασμένη από τη ξέφρενη νυχτερινή ζωή της πόλης. «Έχουν αλλάξει αρκετά πράγματα τα τελευταία 4 χρόνια που είμαι στην Ελλάδα. Οι νέοι της ηλικίας μου δυσκολεύονται να βρουν δουλειά και δεν είναι αισιόδοξοι για το μέλλον, όπως παλιά. Ο κόσμος στο δρόμο δεν είναι χαρούμενος αλλά περισσότερο στρεσαρισμένος» παρατηρεί.

«Δεν θα άλλαζα την επιλογή μου με τίποτα αν έπρεπε να αποφασίσω πάλι» τονίζει ο 20χρονος Βλαντ Ντέντιου ο οποίος άφησε το Βουκουρέστι και σπουδάζει με υποτροφία Ψυχολογία στο City College. Όπως εξηγεί, αρχικά ήταν επιφυλακτικός και δεν ήξερε τι να περιμένει τόσο από την πόλη όσο και από το πανεπιστήμιο, δεδομένου ότι παραδοσιακά οι περισσότεροι στρέφονται είτε προς Αγγλία, είτε προς Αμερική. «Το επόμενο καλοκαίρι, αφότου έγινα δεκτός, ήρθα με τους γονείς μου στη Θεσσαλονίκη για να δούμε την πόλη από κοντά και πραγματικά ενθουσιαστήκαμε.

Όλοι μιλούν για την κακή οικονομική κατάσταση της χώρας, αλλά δεν βλέπω μεγάλες διαφορές στον τρόπο ζωής των ανθρώπων. Ταβέρνες μπαρ και εστιατόρια είναι γεμάτα. Δεν γνωρίσατε πως ήταν ο υπαρκτός σοσιαλισμός και πιστεύω αυτή είναι και η μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο χωρών. Στη Ρουμανία υπάρχουν όντως μεγάλα προβλήματα από τότε που ξεκίνησε η κρίση».

«Ήμουν στο μεταίχμιο μεταξύ Σέφιλντ και Θεσσαλονίκης αλλά τελικά επέλεξα να έρθω Θεσσαλονίκη. Είναι φθηνότερα εδώ και μπορώ να κάνω τις κατάλληλες γνωριμίες που θα με βοηθήσουν αργότερα στη δουλειά μου. Αλλά και ο καιρός είναι ηλιόλουστος. Έκανα γρήγορα παρέες και έχω πολλούς φίλους από τη Σερβία, το Κόσοβο και τη Ρουμανία. Τρελαίνομαι για την νυχτερινή ζωή, έχεις πολλές επιλογές, Θετικό είναι επίσης ότι δεν συναντάς πιωμένους που κάνουν φασαρίες στη μέση του δρόμου» τονίζει στον «Α» ο Σέβιν Ρακαντζίεφ. Ολοκληρώνοντας τις προπτυχιακές του σπουδές θέλει να κάνει μεταπτυχιακό στην Κωνσταντινούπολή. «Είναι πολύ μεγάλη αγορά στα Βαλκάνια και θέλω να έρθω σε επαφή», λέει.
Enhanced by Zemanta

Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2012

Απόφαση ''βόμβα'' από το Συμβούλιο της Ευρώπης:Παράνομη η μείωση μισθών στους νέους που επέβαλλε η τρόικα στην Ελλάδα!

- Η απόφαση κρίνει ως παράνομες 2 μεταρρυθμίσεις στα εργασιακά που πήρε η ελληνική κυβέρνηση το 2010 μετά από απαίτηση της τρόικας
- Παράνομη πλέον θεωρείται η μείωση του κατώτατου μισθού για τους εργαζόμενους κάτω των 25 ετών στα δύο τρίτα του εθνικού κατώτατου μισθού
- Παράνομη κρίθηκε επίσης και η παράταση ενός έτους στην δοκιμαστική περίοδο που οι εργαζόμενοι μπορεί να απολυθούν χωρίς ειδοποίηση
- Το Συμβούλιο της Ευρώπης θεωρεί πως η μείωση του μισθού στους νέους Έλληνες σημαίνει πως πλέον αμείβονται κάτω από το όριο της φτώχειας των 580 ευρώ το μήνα
- Reuters:''Η απόφαση μπορεί να αποδειχθεί ενοχλητική για την Αθήνα και την τρόικα καθώς αποφασίζονται νέες περικοπές που απαιτούνται για να κρατηθεί η Ελλάδα στη ζωή''


Η σπουδαιότητα της απόφασης αυτής από επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι τεράστια διότι δίνει τη δυνατότητα στα ελληνικά συνδικάτα να προσφύγουν στα δικαστήρια και να ζητήσουν την κατάργηση των εργασιακών αλλαγών επειδή παραβιάζουν τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη!

Για να καταλάβουμε το μέγεθος της απόφασης του Συμβουλίου της Ευρώπης πρέπει να γυρίσουμε στο 2010 όταν κατ' εντολή της τρόικας η τότε ελληνική κυβέρνηση προχώρησε σε μεταρρυθμίσεις στα εργασιακά ώστε να μειωθεί το κόστος για τους εργοδότες.
Οι μεταρρυθμίσεις αυτές, που τώρα κρίνονται ως παράνομες, ήταν δύο:

- Η παράταση κατά ένα χρόνο στην δοκιμαστική περίοδο στην οποία οι εργαζόμενοι μπορεί να απολυθούν χωρίς ειδοποίηση

- Η μείωση στα 2\3 του εθνικού κατώτατου μισθού για τον κατώτατο μισθό για εργαζόμενους κάτω των 25 ετών

Σύμφωνα με το σκεπτικό του Συμβουλίου της Ευρώπης η μείωση του μισθού στους νέους κάτω των 25 ετών σημαίνει πολύ απλά πως οι νέοι Έλληνες εργαζόμενοι έχουν πέσει κάτω από το όριο της φτώχειας των 580 ευρώ το μήνα.
Επίσης σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, η παράταση που επιβλήθηκε αντιβαίνει στο καταστατικό που αναφέρει πως οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα σε «λογική» ειδοποίηση πριν τερματιστεί η απασχόλησή τους.

Η απόφαση αυτή δικαίως χαρακτηρίζεται ως ''βόμβα'' καθώς όπως αναφέρει το Reuters:''Η απόφαση μπορεί να αποδειχθεί ενοχλητική για την Αθήνα και τους πιστωτές της, καθώς μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές σε ένα νέο γύρο περικοπών ύψους 11,5 δισ. ευρώ, προκειμένου να εξασφαλιστεί η επόμενη δόση από τη διάσωση των 130 δισ. ευρώ, που απαιτούνται ώστε να κρατηθεί η Ελλάδα εν ζωή''.

Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2012

Υποτροφία «The Paul Kleindorfer Scholarship for Academic Excellence»

ALBA Graduate Business School
ALBA Graduate Business School (Photo credit: Wikipedia)

 Από το ALBA Graduate Business School at The American College of Greece

Tο ALBA Graduate Business School at the American College of Greece θέσπισε φέτος την υποτροφία «The Paul Kleindorfer Scholarship for Academic Excellence» στη μνήμη του αείμνηστου καθηγητή Paul Kleindorfer, ενός από τα παλαιότερα μέλη του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου του, καθώς και Καθηγητή του Wharton School και του INSEAD.

Ο καθηγητής Paul Kleindorfer έπαιξε ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του κολλεγίου και στην προβολή των καθηγητών του και των εξαιρετικών ερευνητικών επιτευγμάτων τους, στο εξωτερικό. H υποτροφία αυτή προσφέρεται ως σύμβολο ευγνωμοσύνης και σεβασμού για τις πολύτιμες υπηρεσίες του στο κολλέγιο και την εκπαίδευση.

Ο Paul Kleindorfer προσέφερε τις υπηρεσίες του στο Wharton School από διάφορα πόστα. Διετέλεσε για δύο θητείες Πρόεδρος του Τμήματος Operations and Information Management, υπήρξε Αναπληρωτής Πρόεδρος των διδακτορικών προγραμμάτων και Συν-διευθυντής του κέντρου Risk Management and Decision Processes. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο καθηγητής Kleindorfer δημοσιεύσε πάνω από 25 βιβλία και παρουσίασε πολλές ερευνητικές εργασίες. Μετά την συνταξιοδότησή του, ανέλαβε τη θέση «Paul Dubrule Professor of Sustainable Development and Distinguished Research Professor» ως μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του INSEAD. Υπήρξε ενεργός στον τομέα της έρευνας μέχρι λίγο πριν το θάνατό του, τον Αύγουστο του 2012, ενώ είχε αναπτύξει διεθνή φήμη στους τομείς της διαχείρισης των επιχειρήσεων καθώς και της διαχείρισης ενέργειας και κινδύνων.
Enhanced by Zemanta

Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2012

Ξεκινούν από το Δήμο Αμαρουσίου στις 22 Οκτωβρίου 2012 σεμινάρια ξένων γλωσσών και ηλεκτρονικών υπολογιστών

Σεμινάρια ξένων γλωσσών και ηλεκτρονικών υπολογιστών για την περίοδο 2012 – 2013 διοργανώνει η Αναπτυξιακή Επιχείρηση Δήμου Αμαρουσίου για τους δημότες και κατοίκους της πόλης.

Επιπλέον, υπάρχει ειδική πρόβλεψη για μειωμένο κόστος συμμετοχής για τους συμπολίτες μας που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες (πολύτεκνοι, άνεργοι, ΑμεΑ, κ.α.).

Ειδικότερα, στο σεμινάριο ξένων γλωσσών, θα λειτουργήσουν τμήματα αρχαρίων και προχωρημένων στην Αγγλική, Γερμανική, Ισπανική, Ιταλική και Γαλλική γλώσσα.

Αντίστοιχα, το σεμινάριο ηλεκτρονικών υπολογιστών περιλαμβάνει προετοιμασία για τη συμμετοχή στις εξετάσεις και την απόκτηση διπλώματος ECDL στις ενότητες Windows, Word, Excel, Internet, και Ms Outlook.

Μετά το πέρας των μαθημάτων οι σπουδαστές θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης του σεμιναρίου.
 

Κόστος Παρακολούθησης

Τα σεμινάρια προσφέρονται σε ειδικές προνομιακές τιμές.

Προτεραιότητα στην εγγραφή έχουν τα άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και οι εργαζόμενοι του Δήμου Αμαρουσίου.

Η συμμετοχή στο σεμινάριο ξένων γλωσσών είναι 40 ευρώ μηνιαίως, (30 ευρώ για τους δημότες και τα άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες).

Παράλληλα η συμμετοχή στο σεμινάριο για την προετοιμασία απόκτησης διπλώματος ECDL, διάρκειας 88 ωρών κοστίζει 250 ευρώ (200 ευρώ αντίστοιχα για τους δημότες και τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες).

Πότε ξεκινούν τα μαθήματα, που θα πραγματοποιούνται

Τα μαθήματα αρχίζουν στις 22 Οκτωβρίου 2012 και θα ολοκληρωθούν στα τέλη Ιουνίου 2013.

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιούνται απογευματινές ώρες στις εγκαταστάσεις του 5ου Λυκείου Αμαρουσίου (Ολυμπίας 50).

Που θα υποβάλλονται οι αιτήσεις

Απαραίτητη είναι η προσκόμιση της ARTEMIS CARD ή λογαριασμός ΔΕΚΟ που να πιστοποιεί ότι ο ενδιαφερόμενος είναι δημότης ή κάτοικος Αμαρουσίου, καθώς και η κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών στις περιπτώσεις εκείνες που ο ενδιαφερόμενος ανήκει σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

Για περισσότερες πληροφορίες και για την κατάθεση των αιτήσεων συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνείτε με το τηλέφωνο 213-20.38.083 καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή και από 09:00π.μ. έως τις Ο3:00μ.μ.
Enhanced by Zemanta

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ MANAGEMENT, έναρξη 23 Οκτωβρίου 2012

Το FUTURE BUSINESS SCHOOL ανακοινώνει την έναρξη του σεμιναρίου Management, http://www.futurebs.gr/seminario.php?idSem=79

Το να διοικεί κανείς μέσα από μια σειρά πολύπλοκων διαδικασιών, ένα πλέγμα σύνθετων δραστηριοτήτων, πολλές φορές δεν είναι εύκολο στις μέρες μας. Αντίθετα, ο μοντέρνος manager χρειάζεται να έχει τις ικανότητες να διοικεί και να παρακινεί την ομάδα του, να διαχειρίζεται τις αλλαγές, να αντιμετωπίζει δύσκολες συμπεριφορές από ανθρώπους, να παρακολουθεί την απόδοση και να αναπτύσσει τους συνεργάτες του.

Σκοπός

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν στον επαγγελματικό τους χώρο ένα σύνολο διαχειριστικών εργαλείων, όπου με τις κατάλληλες διοικητικές δεξιότητες που θα αναπτύξουν, θα μπορούν να εγγυηθούν την επιτυχία στη διαχείριση των άλλων ή ακόμη, και του ίδιου τους του εαυτού.

Επίσης θα είναι σε θέση να:

•Παρακινήσουν και να εμπνεύσουν τους συνεργάτες τους.
•Καθοδηγήσουν και να αναπτύξουν αποτελεσματικά το προσωπικό τους.
•Επιλύουν άμεσα τις συγκρούσεις.
•Δημιουργήσουν Ομάδες υψηλών προδιαγραφών.
•Κερδίσουν ενθουσιώδη συνεργασία από τους συνεργάτες τους.
•Επιλύσουν τα ζητήματα απόδοσης γρήγορα και μεθοδικά.
•Μεταβιβάζουν ευθύνες και καθήκοντα σε κλίμα εμπιστοσύνης.
•Οργανώσουν τον χρόνο και το φόρτο εργασίας τους.

Το σεμινάριο απευθύνεται

Το σεμινάριο θα ωφελήσει κάθε στέλεχος ή επιχειρηματία που διαχειρίζεται ανθρώπους. Ειδικότερα απευθύνεται σε: •Νέους managers •Προϊσταμένους •Υπεύθυνους Ομάδας •Διευθυντές Τμημάτων •Υπεύθυνους Προσωπικού •Project Managers •Change Managers •Επαγγελματίες που θέλουν να οργανώσουν τη δουλειά τους. •Προσωπικό που επιδιώκει να βελτιώσει τη καριέρα του, κλπ.

Εισηγητής
Στέλιος Κουφαδάκης

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ MARKETING- Management, Υποψήφιος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Master in Finance, MBA in International Marketing, Πτυχιούχος Οικονομικού Τμήματος Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά

Θεματικές ενότητες

Εισαγωγή & Στόχοι του Management
Τι χαρακτηριστικά έχει ένας αποτελεσματικός manager;
Εξετάζοντας τη διαφορά μεταξύ του Management και της Ηγεσίας (leadership).
Ποια είναι τα βασικά καθήκοντα ενός manager;
Management best practices.
Διερευνώντας Το Δικό Σας Στυλ και Τις Δυνατότητες για Management
Διερεύνηση και αξιολόγηση του τρέχοντος διευθυντικού ύφους σας.
Πως να χρησιμοποιήσετε αυτό το στυλ στον εργασιακό σας χώρο.
Διαπίστωση των συνεπειών που έχει το δικό σας στυλ management για την ομάδα σας, και πώς να αναπτύξετε τις διευθυντικές δεξιότητές σας περαιτέρω.

Coaching & Ανατροφοδότηση

Μάθετε πώς να «εκγυμνάζετε» το προσωπικό σας με τη σχετική ανατροφοδότηση, ώστε να τους βοηθήσετε στην προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξή.

Επικοινωνία & Επιδραστικές Δεξιότητες

Μάθετε πώς να γίνετε η κύρια πηγή πληροφόρησης, πώς να γίνονται αντιληπτές οι απόψεις σας κατά τρόπο σαφή, συνοπτικό και θετικό.

Μάθετε πώς να κάνετε μια μικρή συζήτηση με ξένους, τη σημασία της μη λεκτικής επικοινωνίας και πώς να επηρεάσετε τους άλλους ώστε ώστε οι ιδέες σας να «πωλούνται» πιο αποτελεσματικά!

Διαχείριση Συγκρούσεων

Μάθετε πώς να διαχειρίζεστε τις συγκρούσεις μεταξύ των μελών της ομάδας σας. Μάθετε τις τεχνικές και διαδικασίες επικοινωνίας ώστε να είστε σε θέση να χειριστείτε οποιαδήποτε κατάσταση σύγκρουσης που μπορεί να προκύψει.

Διαχείριση Απόδοσης

Μάθετε πώς να θέτετε Σκοπούς, Στόχους και Προγράμματα Ανάπτυξης μαζί με το προσωπικό σας.
Μάθετε πώς να αναθεωρείτε την απόδοση και πώς να διαχειριστείτε τους υφισταμένους σας.

Χτίζοντας Ομάδες Υψηλής Απόδοσης

Η οικοδόμηση ιδιαίτερα αποτελεσματικών ομάδων πρέπει να είναι ένας ουσιαστικός στόχος του ρόλου σας σαν manager.
Μάθετε πώς να ταιριάξετε όλα τα μέλη στην ομάδα σας για να συνεργαστούν μαζί και να υπερβούν όλους τους στόχους που τους έχουν τεθεί.

Δεξιότητες Παρακίνησης και Κατανόησης των Άλλων

Μάθετε πώς να διαχειρίζεστε τα κίνητρα, τις αξίες και τις πεποιθήσεις του προσωπικού σας, καθώς και πώς να προσαρμόσετε την επικοινωνία σας μαζί τους ώστε να τους παρακινήσετε να εκτελούν αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους.

Δεξιότητες Διαχείρισης Χρόνου και Ανάθεση Καθηκόντων

Η σωστή διαχείριση του χρόνου σας και τα «ταχυδακτυλουργικά κόλπα» σε περιόδους φόρτους εργασίας, είναι δυο δύσκολοι στόχοι.

Μάθετε πώς να δίνετε προτεραιότητα στις εργασίες σας και πώς να διαχειρίζεστε τις συγκρουόμενες προτεραιότητες.

Εκτιμήστε την διαφορά μεταξύ του «Σημαντικού» και του «Επείγοντος» και πώς να αναθέτετε εργασίες στους συνεργάτες σας.

Πληροφορίες – Δηλώσεις συμμετοχής
FUTURE BUSINESS SCHOOL ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
Αρκαδίας 16Α Περιστέρι
Τηλ: 210-5782931,2,3
FAX: 210-5782900 www.futurebs.gr
Enhanced by Zemanta

Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2012

Γιαννιτσά: Το γράμμα του Ρότζερ Φέντερερ σε 14χρονο μαθητή-φαινόμενο!

Με ένα γράμμα από τον αγαπημένο του αθλητή Ρότζερ Φέντερερ και το πρώτο βραβείο του 41ου διαγωνισμού επιστολικών εκθέσεων της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης, στις βαλίτσες του, επέστρεψε από το Κατάρ ο 14χρονος μαθητής από τα Γιαννιτσά Μάριος Χατζηδήμοςο οποίος ταξίδεψε πριν από λίγες ημέρες στην αραβική χώρα προκειμένου να βραβευτεί. Ο μαθητής της Γ' Γυμνασίου κατάφερε, με μία έκθεση -γράμμα προς τον Ελβετό τενίστα, να ξεχωρίσει ανάμεσα σε περίπου ένα εκατομμύριο νέους από 55 χώρες, που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό, το θέμα του οποίου ήταν εμπνευσμένο από τη φετινή ολυμπιακή χρονιά: «Γράψτε μια επιστολή σε έναν αθλητή ή μια μορφή του αθλητισμού που θαυμάζετε, για να εξηγήσετε τι σημαίνουν για εσάς οι Ολυμπιακοί Αγώνες».

«Αγαπητέ Ρότζερ Φέντερερ, Είμαι ο Μάριος, ένας από τους χιλιάδες, φαντάζομαι θαυμαστές σου. Ένας μικρός, ασήμαντος Μάριος, μπροστά σ' έναν γίγαντα του αθλητισμού. Κι ο λόγος που σου γράφω; Για να σ' ευχαριστήσω... να σ' ευχαριστήσω, που ξύπνησες μέσα μου την αγάπη για τον αθλητισμό και το τένις…

Για μένα οι Ολυμπιακοί Αγώνες δεν σημαίνουν, ούτε αναβολικά, ούτε πρωταθλητισμό, ούτε οικονομικά συμφέροντα, οικονομική κρίση, αντιζηλίες και μίση. Σημαίνουν χαρά για την συμμετοχή, 'ευ αγωνίζεσθαι', φιλία, ειρήνη» έγραψε- μεταξύ άλλων- ο Μάριος στην έκθεσή του και φαίνεται πως συγκίνησε όχι μόνο τα μέλη της κριτικής επιτροπής αλλά και τον ίδιο τον Ρότζερ Φέντερερ.

«Μου γράφει στο γράμμα του, που ήταν και η έκπληξη της βραδιάς, ότι είναι ενήμερος για την έκθεσή μου για εκείνον και πως τον 'άγγιξαν' όσα έγραψα» λέει ο 14χρονος μαθητής, ο οποίος μπορεί να παίζει τένις και να το αγαπά, αλλά η ιστορία είναι αυτή που φαίνεται να τον έχει κερδίσει αφού αυτό είναι το αντικείμενο σπουδών που θέλει να ακολουθήσει.

Η εμπειρία της βράβευσης στο Κατάρ, στο πλαίσιο του 25ου συνεδρίου της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης, ήταν μοναδική. «Ξαφνικά βρέθηκα μπροστά σε μία τεράστια με πάρα πολλούς ανθρώπους. Αρχικά αγχώθηκα, αλλά γρήγορα το ξεπέρασα, διάβασα την έκθεσή μου στα ελληνικά και μετά απάντησα στις ερωτήσεις που μου ετέθησαν στα αγγλικά» εξηγεί ο Μάριος.

Στο Κατάρ έμεινε τρεις μέρες κι αυτό που τον εντυπωσίασε περισσότερο, όπως λέει, ήταν «τα τεράστια κι εντυπωσιακά κτίρια και το πόσο πρόθυμοι ήταν όλοι να μας εξυπηρετήσουν, να μας βοηθήσουν». Με λόγο σεμνό και απαράμιλλη ευγένεια, ο 14χρονος μαθητής από τα Γιαννιτσά θεωρεί στήριγμα και οδηγό σε κάθε του προσπάθεια στη ζωή την οικογένειά του και τις αρχές της αλληλεγγύης, της συνεργασίας, της υπομονής και της αγάπης, όπως χαρακτηριστικά λέει.

Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2012

Πτυχία με ...κλήρωση στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Το άκρων άωτον του παραλόγου ζουν οι φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Ρεθύμνου που για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους θα πρέπει στην κυριολεξία να είναι «τυχεροί», καθώς η έλλειψη εκπαιδευτικού προσωπικού αναγκάζει τους καθηγητές να στήνουν κληρωτίδες για το ποιοι φοιτητές θα παρακολουθήσουν τα υποχρεωτικά σεμινάρια.

Τα όσα απίστευτα συμβαίνουν στο Πανεπιστημιακό ίδρυμα, το οποίο σημειωτέον έχει πολλάκις διακριθεί διεθνώς για το έργο του, κατήγγειλε η  21χρονη Εύα, φοιτήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής εκπαίδευσης του Ιδρύματος.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο rethemnosnews.gr, η Έυα, που φέτος είναι στο τέταρτο έτος, περιέγραψε πώς κινδυνεύει να μην ολοκληρώσει τις σπουδές της εξαιτίας των περικοπών και των τραγικών ελλείψεων που υπάρχουν στο Ίδρυμα.

Η έλλειψη σε καθηγητές απειλεί να «τινάξει» στον «αέρα» το εξάμηνο καθώς θεωρείται αβέβαιο αν θα προσφερθούν όλα τα μαθήματα, ενώ για τα σεμινάρια που είναι υποχρεωτικά και υπάρχει καθορισμένος αριθμός φοιτητών (έως 30) που επιτρέπεται να τα παρακολουθήσουν, στήνονται κληρωτίδες, στις οποίες επιλέγονται οι τυχεροί που θα μετέχουν σε αυτά.

Επιπλέον, ο μικρός αριθμός διδασκόντων δημιουργεί προβλήματα στην ανάθεση πτυχιακής εργασίας καθώς κάθε καθηγητής μπορεί να αναλάβει μέχρι έξι φοιτητές.

Όλα αυτά, προκαλούν, όπως εξηγεί η Εύα ανασφάλεια στους φοιτητές που εν μέσω κρίσης κινδυνεύουν να παρατείνουν τις σπουδές τους, με τεράστιες οικονομικές συνέπειες για τους ίδιους.

Η 21χρονη Εύα, που είναι από τα Χανιά αναγκάζεται να νοικιάζει στο Ρέθυμνο ενώ όπως μας εξηγεί πολλά παιδιά που κατάγονται από περιοχές εκτός Κρήτης, αντιμετωπίζουν ακόμα περισσότερα οικονομικά προβλήματα για να ανταπεξέλθουν στις σπουδές τους.

Στην επιστολή που ακολουθεί με τίτλο «Πτυχία με… κλήρωση» η Εύα καταγράφει τη αγωνία για το μέλλον, το δικό της και των συμφοιτητών της, περιγράφοντας ταυτόχρονα τα όσα απίστευτα βιώνει στο Πανεπιστήμιο.

Η επιστολή έχει ως εξής
Πτυχία με… κλήρωση.
«Η κατάσταση στο Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι απογοητευτική και όσο περνάνε τα χρόνια επιδεινώνεται. Είμαι φοιτήτρια στο Παιδαγωγικό τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης στο Ρέθυμνο και εκφράζω την πλειοψηφία των φοιτητών σχετικά με την αγανάκτησή τους για τα γεγονότα στο τμήμα μας. Όπως είναι γνωστό την τελευταία βδομάδα το τμήμα μας έμεινε κλειστό και η αναστολή των μαθημάτων οφειλόταν στην αδυναμία του τμήματος να υλοποιήσει το πρόγραμμα σπουδών και να παρέχει στους φοιτητές τις απαραίτητες συνθήκες για τις σπουδές τους και την απόκτηση του πτυχίου τους.
Πιο συγκεκριμένα, το Υπουργείο Παιδείας δεν παρείχε φέτος τις πιστώσεις για την πρόσληψη συμβασιούχων διδασκόντων που επωμίζονται και το μεγαλύτερο βάρος των διδασκαλιών, των σεμιναρίων και της πρακτικής μας άσκησης. Έτσι, το τμήμα μας έμεινε με ελάχιστους διδάσκοντες που δεν αναλογούν με το μεγάλο πλήθος των φοιτητών. Με άλλα λόγια ακόμα και οι ίδιοι οι καθηγητές παραδέχονται ότι η ομαλή φοίτησή μας και η ολοκλήρωση των σπουδών στον προβλεπόμενο χρόνο είναι αμφισβητίσιμη. Ακόμα, μεγάλο ποσοστό του προσωπικού του τμήματός μας έχει αποχωρήσει χωρίς όμως να γίνονται διορισμοί ώστε να καλυφθούν οι κενές θέσεις.
Επίσης, το Π.Κ. αδυνατεί να στηρίξει τους οικονομικά ασθενέστερους μαθητές παρέχοντάς τους δωρεάν σίτιση, αφού η επιχορήγηση για το υπόλοιπο 2012 καλύπτει μόλις το 29,5% των δικαιούχων δωρεάν σίτισης φοιτητών.
Γίνεται λοιπόν φανερό ότι το παιδαγωγικό τμήμα υπολειτουργεί προσφέροντάς μας την μία απογοήτευση μετά την άλλη. Σε όλα τα παραπάνω συμβάλλει η επιλογή των φοιτητών για τα σεμινάρια (που είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν για την ολοκλήρωση των σπουδών τους) μέσα από κλήρωση, μένοντας απέξω φοιτητές που δεν σημαίνει ότι ήταν ασυνεπείς με τις υποχρεώσεις τους…απλά ήταν άτυχοι! Παράλληλα, δεν ξέρουμε αν είναι αντικειμενικές οι συνθήκες διεξαγωγής των κληρώσεων, καθώς κάποιοι φοιτητές φαίνονται ευνοημένοι από την όλη διαδικασία. Το ίδιο συμβαίνει και στην επιλογή των φοιτητών για την εκπόνηση της πτυχιακής τους εργασίας. Με άλλα λόγια τα πτυχία μας βρίσκονται στην «κληρωτίδα» και το ποιος θα πάει μπροστά εξαρτάται από το ποιο χαρτάκι θα τύχει να τραβήξει ο καθηγητής!
Οι καθηγητές μας διαβεβαίωσαν ότι το πρόγραμμα θα αλλάξει, ώστε να εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες των φοιτητών και ότι θα προσφερθούν περισσότερα μαθήματα και σεμινάρια που θα αναλογούν με το μεγάλο πλήθος των φοιτητών. Παρ’όλες τις υποσχέσεις, μετά τη λήξη της γενικής συνέλευσης της Τετάρτης 10/10/2012 δεν επήλθε καμία ουσιαστική αλλάγη που να βελτιώσει την κατάσταση του τμήματος. Τόσο οι διδάσκοντες όσο και οι εκπρόσωποι των φοιτητών στάθηκαν ανίκανοι να βρουν μία λύση που θα ανακουφίσει έστω και λίγο τους φοιτητές παρά τις συνθήκες που επικρατούν.
Όλοι μας οι στόχοι και τα όνειρα ματαιώνονται όταν βλέπουμε καθημερινά ότι το πανεπιστήμιο είναι ασυνεπές προς εμάς, αν και εμείς είμαστε συνεπείς προς αυτό. Δυστυχώς έχουμε φτάσει στο σημείο να χάνουμε το ενδιαφέρον για τις σπουδές μας, βλέποντας ουσιαστικά ότι το πανεπιστήμιο μοιάζει να είναι εναντίον μας. Σε καμία περίπτωση δεν ισοπεδώνω το τμήμα μου, που μου έχει προσφέρει πολλά οφέλη όλα αυτά τα χρόνια και πολύτιμες γνώσεις. Το μόνο όμως που επιθυμούμε είναι να γνωστοποιηθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Π.Κ. και παρά την άσχημη κατάσταση να βρεθεί μια μέση λύση που να βελτιώσει κάπως τις συνθήκες φοίτησής μας και να μην υποβαθμίζει το ακαδημαικό επίπεδο της σχολής».

Πηγή: rethemnosnews.gr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...