Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2013

MEDITERRANEAN Professional Studies Προγράμματα Distance Learning

Το Mediterranean Professional Studies (MPS),  Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2, ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για τα προσφερόμενα προγράμματα Distance Learning. Tα προσφερόμενα προγράμματα είναι:

- ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: Μεταπτυχιακά Προγράμματα Επαγγελματικής Εξειδίκευσης από το London Centre of Management στις παρακάτω εξειδικεύσεις: Management , Marketing & Δημόσιες Σχέσεις, Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων, Χρηματοοικονομική & Τραπεζική Διοίκηση, Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ), Shipping,  Logistics, Τουριστικά & Ξενοδοχειακά, Sports Management, Διοίκηση Μονάδων Υγείας, Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων, Δημοσιογραφία & Management.

Οι απόφοιτοι  των παραπάνω προγραμμάτων οδηγούνται στην απόκτηση Executive Diploma από το London Centre of Management. Οι φοιτητές που παρακολουθούν τα προγράμματα Executive Diploma με τη μέθοδο Distance Learning συνιστάται να έχουν φυσική παρουσία στα φροντιστηριακά μαθήματα (tutorials) που πραγματοποιούνται ένα Σάββατο κάθε μήνα (συνολικά 8 Σάββατα το έτος). Υποχρεωτική είναι μόνο η παρουσία τους στις τελικές εξετάσεις του εξαμήνου. Ο ρόλος των φροντιστηριακών μαθημάτων είναι η εμπέδωση των θεωρητικών εννοιών που οι φοιτητές μελέτησαν μόνοι τους, μέσω της ανάγνωσης της βιβλιογραφίας του κάθε μαθήματος αλλά και των σημειώσεων των καθηγητών και η προετοιμασία τους για τις τελικές εξετάσεις. Οι σημειώσεις των καθηγητών, πρότυπο εκπαιδευτικό υλικό και ανακοινώσεις παρέχoνται ηλεκτρονικά σε όλους τους φοιτητές μέσω on-line πλατφόρμας (mc-class), ενώ οι Distance Learning φοιτητές έχουν τη συνεχή υποστήριξη του Ακαδημαϊκού Υπευθύνου και της Γραμματείας του τμήματος.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι τα παραπάνω προγράμματα επαγγελματικής εξειδίκευσης, αποτελούν μία από τις πλέον δημοφιλείς επιλογές των φοιτητών που προέρχονται από την επαρχία καθώς και εργαζομένων με βεβαρυμμένο πρόγραμμα εργασίας.

-ΣΧΟΛΗ  ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Πιστοποιημένα Προγράμματα Επαγγελματικής Εξειδίκευσης από τον Pearson - Edexcel International στις παρακάτω εξειδικεύσεις: HND Συμβουλευτική Ψυχολογία, Professional Diploma στη Λογοθεραπεία.

Οι απόφοιτοι  των παραπάνω προγραμμάτων οδηγούνται στην απόκτηση HND και Professional Diploma αντίστοιχα από τον Pearson - Edexcel. Τα παραπάνω προγράμματα περιλαμβάνουν μαθήματα κατά 50% θεωρητικά και κατά 50% πρακτικά (βιωματικά & εργαστηριακά). Η φυσική παρουσία των φοιτητών είναι απαραίτητη μόνο στα πρακτικά μαθήματα, τα οποία διεξάγονται κατά μέσο όρο ένα διήμερο κάθε μήνα (Παρασκευή απόγευμα & Σάββατο πρωί).
Τα θεωρητικά  μαθήματα αξιολογούνται κυρίως με γραπτές  εργασίες και οι φοιτητές έχουν στη  διάθεσή τους τον υπεύθυνο καθηγητή για κάθε θεωρητικό μάθημα, με τον  οποίο επικοινωνούν σε ραντεβού ή  τηλεφωνικά ή μέσω e-mail, κατά τις ώρες γραφείο του. Επιπλέον, όλοι οι φοιτητές λαμβάνουν εκπαιδευτικό υλικό και σημειώσεις ηλεκτρονικά ή/και σε εκτυπωμένη / βιβλιοδετημένη μορφή και έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης (mc-class) απ' όπου «κατεβάζουν» εκπαιδευτικό υλικό, βλέπουν ανακοινώσεις, ενημερώνονται για εκδηλώσεις του Κολεγίου και άλλες δραστηριότητες. Παράλληλα, ο Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του προγράμματος (Programme Leader) και οι Γραμματείς των Σχολών Ψυχολογίας και Εκπαίδευσης είναι στο πλευρό του φοιτητή σε όλη τη διάρκεια των σπουδών του, για οποιαδήποτε τηλεφωνική ή προσωπική επικοινωνία.

Η Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων έχει ήδη ξεκινήσει. Προθεσμία  Υποβολής έως 10/11/2013. Οι Αιτήσεις Συμμετοχής υποβάλλονται στη Γραμματεία ή ηλεκτρονικά  μέσω της ιστοσελίδας του κάθε Προγράμματος. Προσφέρονται Ειδικές Επιδοτήσεις Διδάκτρων για φοιτητές ΑΕΙ / ΤΕΙ.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το Admission Office του MEDITERRANEAN Professional Studies , τηλ 210 8899600, Πελλήνης 8 & Πατησίων 107, Αθήνα, e-mail: info@medcollege.edu.gr , www.medcollege.edu.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...