Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2012

Να επενδύσουμε στους νέους. Ούτε ένα ευρώ να μην κοπεί από τα προγράμματα Εκπαίδευσης και Νεολαίας της ΕΕ

Ημερίδα ευρωπαϊκών οργανώσεων νέων φιλοξένησε στις Βρυξέλλες ο Ν. Χρυσόγελος
 
“Την εποχή της κρίσης η καλύτερη επένδυση είναι αυτή που αφορά στους νέους, στην εκπαίδευση και στην απασχόλησή τους, στην κινητικότητα και στη συνεργασία μεταξύ τους. Οι νέοι μπορεί να είναι η κινητήρια δύναμη για να προχωρήσει η ένωση της Ευρώπης αλλά και για να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη, να αντιμετωπιστεί η ξενοφοβία, να κερδίσει ξανά η Ευρώπη τις καρδιές και το μυαλό των πολιτών. Οι νέοι δεν είναι μόνο το μέλλον αλλά και το παρόν” τόνισε ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων στην παρέμβασή του κατά την δημόσια ακρόαση με θέμα τη διασφάλιση της χρηματοδότησης για τα προγράμματα εκπαίδευσης και νεολαίας για το διάστημα 2014-2020, που φιλοξένησε την Τρίτη 13 Νοέμβρη, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και στην οποία συμμετείχαν οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές οργανώσεις νέων και ευρωπαϊκά δίκτυα φοιτητών.
Η ακρόαση πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη διάσκεψη του Συμβουλίου Υπουργών στις 22 Νοέμβρη, όπου θα συζητηθεί η πρόταση συγκεκριμένων Κρατών Μελών της ΕΕ να μειωθεί σημαντικά ο προϋπολογισμός των προγραμμάτων Εκπαίδευσης και Νεολαίας, υποδαυλίζοντας με αυτό το τρόπο την αρκετά φιλόδοξη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ερχόμενη προγραμματική περίοδο.
Οι αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των φοιτητών που συμμετείχαν στην ακρόαση, υποστηρίζουν πλήρως την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αύξηση της χρηματοδότησης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό σε 19 δισεκατομμύρια ευρώ για τη περίοδο των 7 ετών (αύξηση περίπου 70%). Πιστεύουν ότι αυτό είναι το ελάχιστο ποσό που απαιτείται για την επίτευξη του στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης και της απασχόλησης, αλλά και για την ενίσχυση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των νέων, όπως συμφωνήθηκε στη στρατηγική ΕΕ 2020 από τους αρχηγούς των Κρατών Μελών. Εξάλλου η πρόταση της Κομισιόν διαμορφώθηκε μετά από διάλογο με τις οργανώσεις νεολαίας και τα φοιτητικά δίκτυα.

Association des États Généraux des Étudiants d...
Association des États Généraux des Étudiants de l'Europe (Photo credit: Wikipedia)
Τη συζήτηση συντόνισε ο πρόεδρος του Φόρουμ Φοιτητών AEGEE-Europe, Luis Alvarado Martinez, ενώ συμμετείχαν εκπρόσωποι των μεγαλύτερων φοιτητικών δικτύων όπως το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας, το Δίκτυο Φοιτητών Erasmus, η Ευρωπαϊκή Ένωση Φοιτητών, η Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών Αδελφοσύνη 2020, η Ομοσπονδία Νέων Ευρωπαίων Πράσινων και πολλοί άλλοι. Τα δίκτυα αυτά εκπροσωπούν περισσότερους από 11.000.000 νέους. Την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσώπησε ο Jordi Curell, ένας από τους βασικούς συντελεστές διαμόρφωσης της φιλόδοξης πρότασης της ΕΕ. Τη συζήτηση παρακολούθησαν επίσης έλληνες και πορτογάλλοι νέοι που είχαν συμμετάσχει νωρίτερα στην διημερίδα για τις κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης που είχαν συνδιοργανώσει ο Νίκος Χρυσόγελος, ο Ρούι Ταβάρες και  ο Ραουλ Ρομέρα, πράσινοι ευρωβουλευτές από Ελλάδα, Πορτογαλλία και Ισπανία.
Ο Emanuel Alfranseder, πρόεδρος του Δικτύου Φοιτητών Erasmus δήλωσε ότι κάθε ευρώ που δαπανάτε στο πρόγραμμα Erasmus, δαπανάτε σωστά καθώς είναι χρήματα που πάνε στη σωστή κατεύθυνση και θα μας αποδώσουν τα δεκαπλάσια σε μερικά χρόνια από τώρα.
Ο Peter Matjašič, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας δήλωσε ότι χρειαζόμαστε μια ισχυρή επένδυση στη νεολαία στον επόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ και τα Κράτη Μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν αυτή τη χρηματοδότηση για το μέλλον της εκπαίδευσης και της νεολαίας της ΕΕ, αν θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι νέοι Ευρωπαίοι σήμερα και αύριο θα έχουν εξασφαλισμένες τις ίδιες πιθανότητες για ένα καλύτερο μέλλον όπως η γενιά των γονιών τους.
 Η Karina Ufert, μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Φοιτητών δήλωσε ότι είναι καιρός να υποστηρίξουμε τις πολιτικές δεσμεύσεις για μια Ευρώπη βασισμένη στη γνώση, με τις απαραίτητες επενδύσεις. Ας τολμήσουμε μια ανακατεύθυνση του προϋπολογισμού για να εξοπλίσουμε τη κοινωνία με καλύτερη και περισσότερη μόρφωση για να ανταπεξέλθει πιο ουσιαστικά τις αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης.
Η Kathrin Renner, Αντιπρόεδρος του Φόρουμ Φοιτητών AEGEE-Europe δήλωσε ότι η επένδυση στην εκπαίδευση μπορεί να μην έχει άμεσα ορατά αποτελέσματα αλλά αποδίδει πολλαπλάσια στο μέλλον. Προγράμματα όπως το Erasmus συμβάλλουν τα μέγιστα στη διαμόρφωση της κοινής Ευρωπαϊκής ταυτότητας και ιθαγένειας. Οι πολιτικοί πρέπει να δείξουν την απαιτούμενη τόλμη και να επενδύσουν στο μέλλον των χωρών τους και του κοινού οικοδομήματος της ΕΕ.
Ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων δήλωσε: “Την περίοδο της πολύπλευρης κρίσης που διανύουμε είναι απαράδεκτο να ακούγονται φωνές που ζητάνε τη μείωση του προϋπολογισμού για τα προγράμματα Εκπαίδευσης, Κινητικότητας νέων, Κατάρτισης και Νεολαίας, για να στηριχθούν επενδύσεις σε βαριές υποδομές που εκφράζουν το χρεοκοπημένο αναπτυξιακό μοντέλο που μας οδήγησε στη κρίση. Τώρα όσο ποτέ είναι απαραίτητο να επενδύσουμε στο κοινωνικό κεφάλαιο και το μέλλον της Ευρώπης, στους νέους, γιατί αυτοί είναι που θα βγάλουν την Ευρώπη από τη κρίση αλλά πρέπει πρώτα να αναθερμάνουμε την πίστη τους σε αυτήν. Οι οργανώσεις των φοιτητών και νέων σε όλη την Ευρώπη πρέπει να πιέσουν τα εθνικά κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των Κρατών Μελών που φέρνουν εμπόδια στην αύξηση της χρηματοδότησης για τη Νεολαία και την Εκπαίδευση γιατί αλλιώς θα στείλουμε το λάθος μήνυμα ότι η Ευρώπη δεν στηρίζει το μέλλον της και τα παιδιά της”.
Οι ευρωπαϊκές οργανώσεις νέων και φοιτητών αποδέχτηκαν ευχαρίστως την πρόσκληση του Νίκου Χρυσόγελου να συμμετάσχουν σε ένα συνέδριο για τις πολιτικές για τη νεολαία στην Ελλάδα που προετοιμάζει ο Ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων σε συνεργασία με ελληνικούς φορείς για τις αρχές 2013 αλλά και στην ημερίδα με θέμα “νεολαία κι απασχόληση” που θα συνδιοργανώσει στο Ευρωκοινοβούλιο από κοινού με άλλους ευρωβουλευτές.
Enhanced by Zemanta

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...