Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2010

Δημιουργία Κέντρου Επιχειρηματικότητας Νέων (Κ.Ε.Ν.)

Το ΙΕΚ ΔΟΜΗ, έχοντας διαγράψει μια άκρως επιτυχημένη και καταξιωμένη πορεία στο χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καινοτομεί για μια ακόμη φορά με τη δημιουργία του Κέντρου Επιχειρηματικότητας Νέων (Κ.Ε.Ν.), με σκοπό τη διαρκή ενημέρωση των νέων σε σχέση με την επιχειρηματικότητα, τις αρχές και τις αξίες του υγιούς επιχειρείν. Απώτερος στόχος του Κέντρου Επιχειρηματικότητας Νέων (Κ.Ε.Ν.), είναι η επιτυχημένη επαγγελματική πορεία των νέων στο μέλλον, μέσα από το δρόμο της επιχειρηματικότητας.

Το Κ.Ε.Ν. του ΙΕΚ ΔΟΜΗ, είναι μια ακόμη καινοτομία του ΙΕΚ ΔΟΜΗ, που θα συμβάλλει καθοριστικά στην προώθηση και την υποστήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας, στην πληροφόρηση των σπουδαστών και των αποφοίτων του και γενικότερα των νέων, σε ότι αφορά προγράμματα και δραστηριότητες για νέους επιχειρηματίες και στην ουσιαστική υποστήριξη των αποφοίτων του, που αντιλαμβάνονται την επιχειρηματικότητα και την δημιουργία καινοτόμων επιχειρήσεων ως ένα καλό δρόμο για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Το Κ.Ε.Ν. υποστηρίζεται από τον τομέα Διοίκησης και Οικονομίας του ΙΕΚ ΔΟΜΗ, καθώς και από τη συμμετοχή της ευρύτερης επιχειρηματικής κοινότητας και των στελεχών.

Η λειτουργία του κέντρου θα στηριχτεί επιπλέον μέσα από τη συμμετοχή και τον εθελοντισμό, στην προσφορά επιχειρήσεων και στελεχών, που στο πλαίσιο των προγραμμάτων κοινωνικής ευθύνης που υιοθετούν και εφαρμόζουν θα στελεχώσουν το πρόγραμμα των ενημερωτικών και άλλων δράσεων του Κ.Ε.Ν., συμβάλλοντας ενεργά στη διάδοση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.

Το ΙΕΚ ΔΟΜΗ φιλοδοξεί το Κ.Ε.Ν., να αποτελέσει πρότυπο αλλά και παράδειγμα προς μίμηση και για άλλους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, όπως έγινε αντίστοιχα με το Γ.Ε.Α. (Γραφείο Επαγγελματικής Αποκατάστασης), που πρώτο το ΙΕΚ ΔΟΜΗ θεσμοθέτησε, δημιούργησε και προσέφερε στους σπουδαστές και τους αποφοίτους του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Κ.Ε.Ν. του ΙΕΚ ΔΟΜΗ, είναι ανοικτό σε συνεργασίες και συνέργιες με άλλους φορείς και οργανισμούς στην Ελλάδα και διεθνώς, με στόχο τη μεταφορά και τη διάδοση της γνώσης και της πληροφόρησης, σε ότι αφορά την καινοτομία και την επιχειρηματικότητας στη χώρα μας. Για το σκοπό αυτό, θα συνεργαστεί με ακαδημαϊκά κέντρα, ερευνητικούς φορείς και αντίστοιχους οργανισμούς. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του το Κ.Ε.Ν. θα υλοποιήσει άμεσα μια σειρά ενημερωτικών δράσεων, ημερίδων, διαγωνισμών και βραβεύσεων, με σκοπό την προαγωγή της ιδέας της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στους νέους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...