Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2013

Κομοτηνή: Για δουλειές στην Ευρώπη

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Κομοτηνής, γνωστοποιεί με ανακοίνωσή του ότι Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO), προκηρύσσει γενικό διαγωνισμό βάσει τίτλων και εξετάσεων για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα πρόσληψης διοικητικών υπαλλήλων για την πλήρωση κενών θέσεων στα θεσμικά όργανα της Ε.Ε, στους τομείς: Μακροοικονομίας, 37 θέσεις, Χρηματοοικονομικής οικονομικής, 27 θέσεις. 

Βασικές προϋποθέσεις: Επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πανεπιστημιακές σπουδές στους αντίστοιχους τομείς, πιστοποιούμενες από δίπλωμα περάτωσης σπουδών (πτυχίο).Επαγγελματική πείρα στους αντίστοιχους τομείς ελάχιστης διάρκειας 6 ετών, μετά την απόκτηση πτυχίου. Γνώση Ξένων Γλωσσών: Κύρια γλώσσα: άριστη γνώση μίας από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ικανοποιητική γνώση της γερμανικής, της αγγλικής ή της γαλλικής γλώσσας (η γλώσσα αυτή πρέπει να είναι υποχρεωτικά διαφορετική από την ανωτέρω γλώσσα). 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να εγγραφούν ηλεκτρονικά ακολουθώντας τη διαδικασία που αναφέρεται στον δικτυακό τόπο της EPSO: europa.eu/epso. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων: 16 Απριλίου 2013. 

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Κομοτηνής (τηλ. 25310 82051 & 25310 70855)

Πηγή: http://www.ert.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...