Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2013

Σημαντική απόκλιση απόψεων μεταξύ νέων και εργοδοτών στο ποιες δεξιότητες ζητά η αγορά εργασίας

Σύμφωνα με έρευνα για τη Νεανική Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα


 Η σημαντική απόκλιση απόψεων μεταξύ νέων και εργοδοτών όσον αφορά στο ποιες δεξιότητες είναι σημαντικές στη σημερινή αγορά εργασίας, είναι ένα από τα πολλά ενδιαφέροντα συμπεράσματα της Ημερίδας για τη Νεανική Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα σήμερα, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου στο The Hub Events.


H Ημερίδα σηματοδότησε την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της πρωτοβουλίας που ανέλαβε η Citi Ελλάδος, στο πλαίσιο της εταιρικής της υπευθυνότητας, σχεδίασε και υλοποίησε το ΑLBA Graduate Business School at the American College of Greece και χρηματοδότησε το Citi Foundation.


Στον χαιρετισμό του ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Ιωάννης Βρούτσης ανέφερε: «Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι το πρόβλημα της νεανικής απασχόλησης δεν είναι νέο. Προϋπήρχε της κρίσης. Αυτό σημαίνει ότι πρόκειται κατά βάση για διαρθρωτικό, δομικό ζήτημα της ελληνικής αγοράς εργασίας. Και το οποίο επιδεινώθηκε κατά τη διάρκεια της πενταετούς ύφεσης που βυθίστηκε η οικονομία. Συνεπώς, η αντιμετώπιση του ζητήματος δεν μπορεί να γίνει μόνο με μέτρα και παρεμβάσεις «ειδικά για την κρίση». Αντίθετα, χρειάζεται να πιάσουμε από την αρχή το «νήμα» της υπόθεσης, θεραπεύοντας στρεβλώσεις και παθογένειες σε όλα τα βήματα εισόδου των νέων στην απασχόληση.»

Την εκδήλωση χαιρέτισαν επίσης, ο κ. Θεόδωρος Αμπατζόγλου, Διοικητής του ΟΑΕΔ, ο κ. Νίκος Εμπέογλου, Πρόεδρος Δ.Σ. του ΑLBA, ο καθηγητής Νικόλαος Τραυλός, Πρύτανης του ΑLBA και ο κ. Grant Carson, Διευθύνων Σύμβουλος Citi Ελλάδας και Κύπρου.

Στην Ημερίδα παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα έρευνας που έγινε στην Ελλάδα στο διάστημα Οκτωβρίου του 2012 - Οκτωβρίου 2013, με σκοπό να προσδιορίσει τις καθοριστικές δεξιότητες και τους σημαντικούς παράγοντες διαμόρφωσης της νεανικής απασχολησιμότητας στην Ελλάδα σήμερα. Στόχος της όλης πρωτοβουλίας είναι η ανάπτυξη και κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων για την ανάπτυξη της νεανικής απασχολησιμότητας που θα βοηθήσουν τις μελλοντικές αποφάσεις όσων επηρεάζουν την αγορά εργασίας.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν και τα αποτελέσματα αντίστοιχης έρευνας του Ισπανικού Παρατηρητηρίου Εισόδου στην Αγορά Εργασίας η οποία έγινε από τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου της Βαλένθια, Jose M.Peiro, Πρόεδρο της Διεθνούς Ένωσης Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας.

Τέλος, η ημερίδα περιλάμβανε την ανταλλαγή απόψεων με τη μορφή διαλόγων - debates από εκπροσώπους οργανισμών και φορέων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, στα οποία οι ομιλητές εξέθεσαν τις ιδέες και την εμπειρία τους προς κρίση (μέσω ψηφοφορίας) από το κοινό, προκειμένου τα αποτελέσματα της συζήτησης να συνδράμουν στον δημόσιο διάλογο και στη διαμόρφωση των προτάσεων πολιτικής.

Ταυτότητα και αποτελέσματα της Έρευνας

Η έρευνα που παρουσιάστηκε, στηρίχτηκε σε ποιοτική και ποσοτική μεθοδολογία και περιελάμβανε focus groups και συνεντεύξεις καθώς και δύο έρευνες πεδίου, μια σε νέους ηλικίας 18-29 ετών στην οποία έλαβαν μέρος 1387 άτομα και μια δεύτερη σε στελέχη Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στην οποία συμμετείχαν 178 επιχειρήσεις.

Την επιστημονική επίβλεψη της έρευνας είχαν δύο καθηγητές του ALBA, η Δρ. Όλγα Επιτροπάκη, Αναπληρώτρια καθηγήτρια και κάτοχος της επώνυμης ακαδημαϊκής έδρας «Σταύρος Κωστόπουλος» στη Διοίκηση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και ο Δρ. Χρήστος Κορίτος, Επίκουρος καθηγητής Μάρκετινγκ, ενώ τη διοικητική εποπτεία είχε ο κύριος Αριστοτέλης Αλεξόπουλος, στέλεχος του τμήματος Εφαρμοσμένης Έρευνας και Καινοτομίας.

Τα βασικά συμπεράσματα που παρουσιάστηκαν είναι τα εξής:

• Υπάρχει σημαντική απόκλιση απόψεων μεταξύ νέων και εργοδοτών όσον αφορά στο ποιες δεξιότητες είναι σημαντικές στη σημερινή αγορά εργασίας. Η μεγαλύτερη απόκλιση απόψεων διαπιστώνεται σε δεξιότητες όπως οι ηγετικές ικανότητες, η πρωτοβουλία, η επιχειρηματική ηθική και η συναισθηματική νοημοσύνη, τις οποίες οι νέοι βαθμολογούν χαμηλότερα.

• Τα στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού βαθμολογούν υψηλότερα δεξιότητες όπως: ο προσανατολισμός στη μάθηση (97%), η επιχειρηματική ηθική και η ακεραιότητα (96%), η πρωτοβουλία (93%), η προσαρμοστικότητα (92%), η διαχείριση αλλαγών (92%), οι ηγετικές ικανότητες (89%), η επικοινωνία (88%) και η ενδογενής κινητοποίηση (85%).

• 60% των νέων είναι διατεθειμένοι να φύγουν από την Ελλάδα για να βρουν εργασία.

• 86% των νέων βιώνουν το εργασιακό περιβάλλον ως αβέβαιο και απρόβλεπτο και μόνο 42% το βλέπουν διευρυμένο με αρκετές ευκαιρίες.

• 78% των νέων έχουν υψηλές προσδοκίες από τους μελλοντικούς εργοδότες όσον αφορά στην προσφορά ευκαιριών ενίσχυσης της απασχολησιμότητάς τους, ενώ χαμηλότερες είναι οι προσδοκίες τους σε θέματα αμοιβών (43%) και εργασιακής ασφάλειας (47%).

• 67% των νέων λαμβάνουν οικονομική υποστήριξη από την οικογένειά τους.

• 82% των νέων δηλώνουν ότι επιθυμούν να βρουν εργασία σχετική με το αντικείμενο των σπουδών τους.

• Ως σημαντικότερα εμπόδια για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας θεωρούν το «πάγωμα» προσλήψεων και τα λίγα ανοίγματα θέσεων εργασίας (92%), την οικονομική κρίση (86%), το χαμηλό επίπεδο αμοιβών για τις θέσεις που ανοίγουν (58%), την έλλειψη υποστήριξης από δημόσιους φορείς όπως ο ΟΑΕΔ (56%) και τις υψηλές απαιτήσεις των εταιρειών για τις θέσεις που «ανοίγουν» (56%).

• 53% των νέων θεωρούν ως εξαιρετικά αποτελεσματική πρακτική ενίσχυσης της απασχολησιμότητάς τους τη μαθητεία και πρακτική άσκηση στη διάρκεια των σπουδών και 77% των στελεχών Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού έχουν την ίδια άποψη.

• 30% των νέων και 45% των στελεχών Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού θεωρούν αποτελεσματικό το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας».

• 86% των πολυεθνικών εταιρειών και 56% των ελληνικών έχουν προσπαθήσει να είναι σε επαφή με το ελληνικό πανεπιστήμιο κυρίως μέσω της προσφοράς πρακτικής άσκησης (77%) και συμμετοχής στις ημέρες καριέρας (63%).

Σε συνέχεια της Ημερίδας τα τελικά ερευνητικά συμπεράσματα και οι προτάσεις πολιτικής θα παρουσιαστούν σε Συνέντευξη Τύπου στις 12 Δεκεμβρίου 2013 και θα κυκλοφορήσουν δημόσια σε μορφή σύντομης και πρακτικής έκδοσης.
Enhanced by Zemanta

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...