Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2012

Έρχονται τον Νοέμβριο οι επιδοτήσεις για νέους και για δικτυώσεις

της Δήμητρας Καδδά

Τα δύο ειδικά καθεστώτα του επενδυτικού νόμου (επιχειρηματικότητα νέων και δικτυώσεις) σχεδιάζεται να προκηρυχθούν το τελευταίο 10ήμερο του Νοεμβρίου.
Επίσης, ολοκληρώνεται στο τέλος Οκτωβρίου η 2η προκήρυξη του 2012 για τα γενικά καθεστώτα του ίδιου νόμου. Και οι 3 δράσεις προγραμματίζεται να ξεκινήσουν ξανά, με τον νέο επενδυτικό νόμο, το 2013 χωρίς προθεσμίες υποβολής και με τους νέους όρους που έχουν ανακοινωθεί.

Σύμφωνα με στελέχη του αρμόδιου υφυπουργού Ανάπτυξη Νότη Μηταράκη, η αρμόδια διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων πρόκειται σύντομα να προχωρήσει στην προκήρυξη υποβολής προτάσεων στα πλαίσια της ενίσχυσης της νεανικής επιχειρηματικότητας. Υπολογίζεται ότι η προκήρυξη και η υποβολή των προτάσεων θα ξεκινήσουν εντός του τελευταίου δεκαημέρου του ερχόμενου μήνα (Νοέμβριος).Στην ίδια προκήρυξη, αναφέρουν οι ίδιες πηγές, θα δίνεται η δυνατότητα υποβολής επιχειρηματικών σχεδίων και για το έτερο ειδικό καθεστώς του Επενδυτικού νόμου περί Συνεργειών και Δικτυώσεων.

Όσον αφορά στην αξιολόγηση των προτάσεων του προηγούμενου κύκλου, αναμένεται η ολοκλήρωση του αναβαθμισμένου ηλεκτρονικού πληροφοριακού συστήματος προκειμένου να προχωρήσει με ταχείς ρυθμούς η σχετική διαδικασία.Τέλος, για τα γενικά καθεστώτα του επενδυτικού Νόμου η διαδικασία υποβολής των επενδυτικών σχεδίων θα λήξει στις 31 Οκτωβρίου χωρίς να προβλέπεται η παράταση της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με το νέο θεσμικό πλαίσιο που προωθεί προς ψήφιση το ΥΠΑΝ για τις ιδιωτικές επενδύσεις και το οποίο θα τεθεί σε ισχύ από τον Απρίλιο του 2013 θα δίδεται η δυνατότητα υποβολής επενδυτικών σχεδίων για ένταξη τους στον αναπτυξιακό Νόμο καθ΄όλη την διάρκεια του έτους.

To Invest In Greece δίδει πληροφορίες για τα προγράμματα που αναμένονται: Σχέδια Συνέργειας και Δικτύωσης (Clustering)

Αφορά: επιχειρηματικά σχήματα συνέργειας και δικτύωσης 10 τουλάχιστον επιχειρήσεων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και πέντε στην υπόλοιπη Ελλάδα, υπό μορφή κοινοπραξίας. Προβλέπει τη δυνατότητα παροχής κάθε είδους ενίσχυσης.

α. Φορολογική απαλλαγή. Απαλλαγή από 8 έως 10 χρόνια από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής συνιστά ισόποσο αφορολόγητο αποθεματικό.

β. Επιχορήγηση. Δωρεάν παροχή χρηματικού ποσού από το Δημόσιο για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

γ. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing). Κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση νέου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού δ. Ευνοϊκά δάνεια μέσω του ΕΤΕΑΝ. Χρηματοδότηση του ποσού που προβλέπεται να καλυφθεί με τραπεζικό δανεισμό με δάνεια χαμηλού κόστους, από τις τράπεζες που συνεργάζονται με το ΕΤΕΑΝ.

Νεανική Επιχειρηματικότητα

Αφορά: επιχειρήσεις νέων, 20 μέχρι 40 ετών. Προβλέπει: ενίσχυση για το σύνολο σχεδόν των δαπανών (και των λειτουργικών) για 5 χρόνια από την έναρξη λειτουργίας. Η συνολική ενίσχυση μπορεί να φτάσει μέχρι 1.000.000 ευρώ. Καλύπτει μέρος των λειτουργικών δαπανών της επιχείρησης (και δαπάνες leasing) σε βάθος πενταετίας, ώστε να στηρίξουμε τα πρώτα βήματα του νέου επιχειρηματία. Ενισχύει και δαπάνες που αφορούν στη σύσταση της επιχείρησης. Προσφέρει τη δυνατότητα χρηματοδότησης μέρους του επενδυτικού σχεδίου και από άλλα καθεστώτα του επενδυτικού νόμου, αλλά και προγράμματα του ΕΣΠΑ, π.χ. «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα».

Απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που είτε έχουν ιδρυθεί από 1-1-2011 και έπειτα, είτε δεν έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες ίδρυσής τους κατά το χρόνο κατάθεσης της επενδυτικής τους πρότασης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο επιχειρηματίας να είναι κάτω των 40 ετών για τις ατομικές επιχειρήσεις, ενώ για τις υπόλοιπες εταιρικές μορφές μπορεί να συμμετέχει πρόσωπο κάτω των 40 ετών με πάνω από 50% στο εταιρικό κεφάλαιο και να ασκεί αποκλειστικά τη διαχείριση της εταιρίας.

Tο ελάχιστο ύψος επένδυσης που απαιτείται είναι 150.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις και 100.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις. Δίδεται επιχορήγηση και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing). Ενισχύονται η ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης, όπως αμοιβές για νομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών που έχουν άμεση σχέση με τη δημιουργία της επιχείρησης, τόκοι εξωτερικής χρηματοδότησης με επιτόκιο που δεν υπερβαίνει το επιτόκιο αναφοράς, μίσθωση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής, ενέργεια, ύδρευση και θέρμανση, καθώς και διοικητικές επιβαρύνσεις και φόρους προς το Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως δημοτικά τέλη κ.α.

Επίσης καλύπτεται η μισθοδοσία βάσει συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας, όπου περιλαμβάνονται και οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής.

capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...