Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2011

Φοιτητές άνω των 29 δεν δικαιούνται πάσο


Δεν δικαιούνται δελτίο ειδικού εισιτηρίου οι φοιτητές που έχουν υπερβεί το εικοστό ένατο
(29ο) έτος της ηλικίας τους την ημέρα υποβολής της αίτησης ή έχουν εισαχθεί στην ανώτατη εκπαίδευση με κατατακτήριες εξετάσεις. 

Επιπλέον, η για οποιονδήποτε λόγο διακοπή της φοιτητικής ιδιότητας συνεπάγεται αυτόματα παύση του δικαιώματος κατοχής του δελτίου ειδικού εισιτηρίου, το οποίο στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να επιστρέφεται στη γραμματεία του τμήματος.xenes-glosses.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...